Řešení 2013

Řešení Klatovského motobloudění 2013

 

Úkoly:

1. Najděte město s názvem nejdůležitější suroviny pro strojírenský průmysl a v něm motomuzeum. Hezky si vše prohlédněte a zjistíte, že Shell Ambroleum je správný tuk pro …….?

Surovina bude nejspíš železná ruda a v místním muzeu mezi exponáty stojí malá nenápadná plechovka se vybledlým nápisem Shell Ambroleum správný tuk pro soukolí….

 

2. Zopakujte abecedu (bez háčků) a odhalte název dalšího místa

G

Z

Q

S

L

Z

M

CH

B

D

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

CH

B

S

U

N

B

O

J

D

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V těto obci stojí dům s popisným číslem 74. Mezi jakými roky zde byla stanice ochranářského průzkumu Šumavy?

Pokud známe abecedu zjistíme,že vyobrazená písmena jdou v abecedě za sebou a mezi nimi chybí jedno písmeno. Doplníme a máme název Hartmanice. Najít prakticky první domek v obci s malou cedulkou nebyl problém jen někteří co poněkud přehnali rychlost při příjezdu označení přehlédli a pak bloudili celou obcí….

 

3. Jakpak se nazývá část oděvu, která je na těle nejvýše? Stejně jako ves kterou hledáme. Tam najdeme  most a na něm nádhernou skleněnou sochu světce. Kam se dívá? A prohlédněte si ji dobře, ještě to budete potřebovat…

 P.S. V hospodě za mostem mají vynikající utopence…

Nejvíše bude asi pokrývka hlavy takže Čepice. Socha nádherná jenže jak to bylo myšleno s tím, kam se dívá? Na most? Do vody? Ale snad nikdo si nevšiml, že socha má vlastně dva obličeje, každý na jinou stranu.

 

4. FARBYC MDBE UF RGK … Co to je? Přece název hledané vesnice. Stačí jen z něj vyhnat abecedu, pokud jste ji ještě nezapoměli. Tam zjistěte, kdy se v roce 1888 narodil Tomáš Balíček.      

Takže škrtáme, ABCD….. A máme Frymburk. A zbytek se dozvíme na pomníku na návsi

 

5. Kdopak to byl Jan Mydlář? Ani holič, ani výrobce mýdla nýbrž slavný pražský ………….. V obci nesoucí v názvu jeho povolání najděte pranýř a zjistěte, kdo že to u něj stával?      

No jasně byl to kat. Takže Katovice. Pranýř byl pěkně schovaný za kostelem a nápis na něm hlásal že zpronevěřilé ženy. To by byly dneska fronty……

6. A teď do CIVOĎŽAROH. Zajeďte k řece a zjistěte, jaký byl rozdíl (v cm) hladin řeky při povodních v roce 1993 a 2002. Malá nápověda – jezdí tudy vlak…   

Název místa pozpátku odhalíme snadno. Řeku a železniční most také a pak  jen změřit rozdíl na informačních cedulích.

 

7. Další místo se jmenuje po hýkavci. V něm provozuje jeden nadšenec malou expozici motorismu, která rozhodně stojí za vidění. Přestože všechny motocykly a motokola jsou československé výroby jeden z těchto strojů ne. Jak se jmenuje?

A nezapomeňte na dobrovolné vstupné, viděné kousky za to určitě stojí. 

Hýká nejspíš osel takže Oselce. Krásná sbírka a odhalujeme motokolo Diamant.

 

8. Prohlédli jste si sochu z úkolu č. 3 dobře? Odkud byl onen světec? V onom městě najděte pyramidu a podle šipek s naším logem i stanoviště logického úkolu.  

Socha představovala Jana Nepomuckého. Takže Nepomuk, čerpací stanice Pyramida. A skládáme hlavolam. Ovšem moc lidí neuspělo……

 

9. Prý jsou čtyři roční období? Tak podobně jako to  co právě je (nebo spíš není, vlastně už zase je) se jmenuje další zastávka. Najděte místní lázně a rovnou určete další hledané město. Nachází se v průsečíku linek číslo 79 a 95. A Polánka to není, jasný princi……

To je ale blbá nápověda. Takže podle kalendáře je léto, podle počasí moc ne ale dneska je fajn. Takže Letiny, lázně tam jsou a na návsi turistická mapa s očíslovanými souřadnicemi. A máme Přeštice.

 

10.  V tomto městě kdysi vyšlechtili novou rasu oblíbeného zvířátka. A dokonce mu postavili pomník. Copak je to asi za zvířátko? U sochy, kde jsou 2 tato zvířátka, zjistěte, zda to, co má hlavu u země je sameček či samička a zkuste pořídit nápadité foto….. 

Krásné sousoší přeštických prasat se každému líbilo a fotek bylo také dost. A oba jsou kluci.

 

11.  A teď vyrazíme do městečka, jehož název napovídá co se dá dělat s rákoskou. Na pravém břehu místní řeky je kostel. Jak se jmenuje světec, jemuž je kostel zasvěcen?

S rákoskou se švihá. Ovšem asi polovina účastníků neodhalila že ve Švihově jsou kostely dva, každý na jiném břehu řeky.  Takže sv. Jiljí.

 

12.  Jedeme dál. Za vesnicí nesoucí jméno, které je v kalendáři 26.12. odbočíme po objížďce doprava a na kruhovém objezdu opět doprava. Šipky s naším logem vás dovedou na další úkol neznámo proč nazvaný „Cikánský trojboj“……

26. má svátek Štěpán. Tak za Štěpánovicemi doprava a podle nápovědy a už zdálky svítících oranžových triček pořadatelů na místo. A co budeme dělat? Přijedeme ke kusu kabelu, odšroubujeme, na motorce s ním pod zadkem nebo za bundou projedeme slalom, navštívíme improvizovanou výkupnu kovů, sami zvážíme a vypočteme cenu. Samozřejme počítáme bez pomůcek a tohle všechno na čas. …

 

13.  A teď zpátky do cíle (přesně tam, kde jste startovali), kde vás čeká poslední úkol!

To už byla maličkost, jen ten hlavolam složit……